Prof. Hilal Özcebe

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Hilal Özcebe, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1985 yılında mezun olmuş ve 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanlık Derecesini almıştır. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Aile Sağlığı Doktora Derecesini 2000 yılında almıştır. 

Prof. Hilal Özcebe, 1991-1993 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak çalışmış, 1993 yılında doçent unvanını ve 2003 yılında profesör unvanını almıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 
 
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürü olarak 2012-2016 yılları arasında görev almıştır. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (2006-2008) ve yönetim kurulu başkanlığı (2008-2010) görevlerini yürütmüştür. Nüfusbilim Derneğinin bir dönem yönetim kurulu başkanlığını yürütmüştür. Çocuk Hakları ve Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsünün önlenmesine ilişkin sivil toplum kuruluşlarının çalışma, toplantı ve araştırmalarında aktif olarak yer almaktadır. 

Dr. Özcebe’nin başlıca çalışma alanları çocuk, ergen ve okul sağlığı, sağlığın geliştirilmesi programları, sağlık okuryazarlığı, çocukluk çağı obesitesi, tütün kontrolü, yaralanma ve kontrol programlarıdır. İlgi alanlarında uluslararası ve ulusal makale, kongre bildirisi ve kitap bölümü olarak 500’den fazla yayını bulunmaktadır.