Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı

2 Mart 2023

Eğitim, Sağlık ve Beslenmede Sürdürülebilir Yaklaşımlar

Kapsam


2022 yılı tüm dünyayı beklenmedik bir salgın krizi ile karşı karşıya getirdi. Başta sağlık ve eğitim sektörü olmak üzere tüm sektörler bu krizden farklı düzeylerde etkilendi. Bu dönem eğitimde de yeni deneyimlerin, ihtiyaç ve farkındalıkların oluştuğu bir dönem oldu. Bu bağlamda toplum sağlığı ve yaşam boyu öğrenme sürecinin bir parçası olarak beslenme, sağlık okur yazarlığı ve eğitim konuları kritik bir önem kazanmıştır.

 

Beslenme ve Sağlık Okuryazarlığı


Sağlık okuryazarlığı günümüzde, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için temel bir belirleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik bilgi kaynaklarına ulaşma, bilgiyi okuma, anlama, bu bilgiler ışığında doğru kararlar verme ve bu kararları uygulama sağlık okuryazarı olmak ile mümkündür. Sağlığın geliştirilmesi, korunması ve iyi sağlık halinin sürdürülmesi sağlık iletişiminin temel konularıdır.1 Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 10 kişiden 7’sinin sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük düzeyde saptanmıştır. Sağlık okuryazarlığı düzeyi düştükçe kronik hastalıkların görülme oranının da arttığı belirtiliyor. Bununla birlikte medyaya yansıyan sağlık ve beslenme konulu haberlerin %40’ında referans kullanımı bulunmamaktadır.

 

Konferans


Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı, gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgilerin topluma ulaşmasına destek amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Vakfın Türkiye'de 21 ilde ilköğretim çağındaki çocuklara MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliği ile uyguladığı Yemekte Denge Eğitim Projesi adını taşıyan bir beslenme eğitim programı bulunmaktadır. Ayrıca, sağlık ve beslenme alanında yaşanan bilgi karmaşasının önüne geçmek için kurduğumuz “Bilim Bunu Konuşuyor” platformu ile sağlık ve beslenmeyle ilgili gündemdeki konuları, bilimsel ve en güncel bilgileri tarafsız bir yorum ve anlaşılır bir dille kamuoyuyla paylaşılmaktadır. ‘Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı’ ile COVID-19 salgını süresince beslenme, eğitimdeki değişimler ile beslenme ve sağlık okuryazarlığı kavramları multidisipliner şekilde ele alınacaktır.