Dr. Öğr. Üyesi Ece Varlık Özsoy

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi

2004 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji programında; doktorasını ise 2016 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji programında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde yeme bozukluklarında yer alan bilişsel mekanizmalar üzerinde çalışmıştır. Doktora tezinde ise anksiyete bozukluklarında bağlanma ve bilgi işleme süreçlerini incelemiştir. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ankara Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü’ne uzman olarak atanmış, sonrasında Daire Başkanlığı’na geçerek Çocuk Denetimli Serbestlik Şubesinde uzman olarak 4 yıl çalışmıştır. Bu süre içerisinde birçok AB projesinde aktif görev almıştır. 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2017 yılından itibaren ise Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ankara, Hacettepe ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültelerinin Yetişkin ve Çocuk Psikiyatri Kliniklerinde eğitimler almış, stajlar ve uygulamalar yapmıştır. Çocuk, ergen ve yetişkinlerde anksiyete bozuklukları, yeme bozuklukları, duygudurum bozuklukları ve psikoterapiler üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bilişsel davranışçı psikoterapiler, oyun terapisi, Gestalt terapisi, aile terapisi, grup terapileri, psikodinamik terapi ve şema terapi alanlarında eğitimler almıştır. Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümünde kişilerarası nörobiyoloji, bağlanma, bilgi işleme gibi konulara yönelik çalışmalarına devam etmektedir.