Uluslararası Beslenme, Sağlık Okur Yazarlığı ve Eğitim Konferansı

11 Şubat 2021

Kapsam


2020 yılı tüm dünyayı beklenmedik bir salgın krizi ile karşı karşıya getirdi. Başta sağlık ve eğitim sektörü olmak üzere tüm sektörler bu krizden farklı düzeylerde etkilendi. Bu dönem eğitimde de yeni deneyimlerin, ihtiyaç ve farkındalıkların oluştuğu bir dönem oldu. Bu bağlamda toplum sağlığı ve yaşam boyu öğrenme sürecinin bir parçası olarak beslenme, sağlık okur yazarlığı ve eğitim konuları kritik bir önem kazanmıştır.

Beslenme ve Sağlık Okuryazarlığı


Sağlık okuryazarlığı günümüzde, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için temel bir belirleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik bilgi kaynaklarına ulaşma, bilgiyi okuma, anlama, bu bilgiler ışığında doğru kararlar verme ve bu kararları uygulama sağlık okuryazarı olmak ile mümkündür. Sağlığın geliştirilmesi, korunması ve iyi sağlık halinin sürdürülmesi sağlık iletişiminin temel konularıdır.1 Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 10 kişiden 7’sinin sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük düzeyde saptanmıştır. Sağlık okuryazarlığı düzeyi düştükçe kronik hastalıkların görülme oranının da arttığı belirtiliyor.2 Bununla birlikte medyaya yansıyan sağlık ve beslenme konulu haberlerin %40’ında referans kullanımı bulunmamaktadır.3

KonferansSabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı, gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgilerin topluma ulaşmasına destek amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Vakfın Türkiye'de 20 ilde ilköğretim çağındaki çocuklara MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliği ile uyguladığı Yemekte Denge Eğitim Projesi adını taşıyan bir beslenme eğitim programı bulunmaktadır. Ayrıca, sağlık ve beslenme alanında yaşanan bilgi karmaşasının önüne geçmek için kurduğumuz “Bilim Bunu Konuşuyor” platformu ile sağlık ve beslenmeyle ilgili gündemdeki konuları, bilimsel ve en güncel bilgileri tarafsız bir yorum ve anlaşılır bir dille kamuoyuyla paylaşılmaktadır. ‘Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı’ ile COVID-19 salgını süresince beslenme, eğitimdeki değişimler ile beslenme ve sağlık okuryazarlığı kavramları multidisipliner şekilde ele alınacaktır.

Konferans Tarihi


11 Şubat 2021 tarihini kaydetmenizi rica eder, size konferansta aramızda görmeyi bekleriz.


1. Sağlık Okuryazarlığı. (2015). Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, yayın no:3.
2. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü (SGGM), (2018). Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Araştırması, Ankara.
3. Sağlık Haberlerinde Kaynak Değerlendirmesi Araştırması

Adres:

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Kısıklı mah. Ferah cad. No:1 Üsküdar/Istanbul/Turkey
E-Mail: info@sabriulkervakfi.org

Sosyal Medya'da!