Prof. Hünkar Korkmaz

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hünkar Korkmaz Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında görev yapmaktadır.  Dr. Korkmaz Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesinde almıştır. Doktora sonrası çalışmalar yapmak üzere ABD Texas Tech Üniversitesinde bulunmuş ve Dr. Julie Anna Thomas ile çalışmıştır. Eğitim alanında öğretmen, müfettiş ve öğretim üyesi olarak 30 yıllık bir deneyime sahiptir. Dr. Korkmaz 2014-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Müdürlüğü ve Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Hizmet içi eğitim kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde öğretmenlere program okuryazarlığı, alternatif değerlendirme teknikleri, materyal geliştirme ve öğretim teknolojileri, öğretim ilke ve yöntemleri konularında seminer vermiştir. Hacettepe Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesinde Sürekli Eğitim Merkezi /Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi faaliyetleri kapsamında Sun Expres Havayolları, Corendon Havayolları, Sky Havayolları, ICF, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi kurumların personeli için Eğiticilerin Eğitimi programlarını yürütmüştür. TUBİTAK SOBAG Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırma Destek Grubu Çağrılı Projeler Danışma Kurulu Üyeliği, panelist ve dış danışmanlık görevlerinde bulunmuştur.  Teknoloji Geliştirme Vakfı (TEGEV) Şirket Tabanlı Eğitim Çalışma Grubunda yer almıştır. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü tarafından 20 ilde yürütülen Yemekte Denge Eğitimi Projesinde Program Geliştirme ve Ders Materyali Hazırlama, Öğretmen Eğitimi boyutlarında proje danışmanlığı ve yazar olarak hizmet vermektedir.  TUBİTAK, Avrupa Birliği, MEB, Özel Sektör Destekli Projeler de eğitmen, danışman ve yürütücü olarak görev almıştır. Ulusal ve Uluslararası kitapları, bildiri ve yayınları bulunmaktadır.