Dr. Seyda Subaşı Singh

Viyana Üniversitesi, Felsefe ve Eğitim Fakültesi, Eğitim Bölümü

Dr. Şeyda Subaşı Singh, Viyana Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışmakta olup, burada Kapsayıcı Eğitim Araştırma Biriminde araştırma yapmakta ve ders vermektedir. Öğretim teknikleri engellilik, göçmen geçmişi, cinsiyet ve yoksulluk ile kesişen bir odak ile çeşitlilik ve eğitim eşitliği üzerine yoğunlaşmaktadır. Dr. Subaşı Singh aynı zamanda Cov_enable Projesinde kıdemli araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Projenin amacı, COVID-19 pandemisinin engelli bireylerin yaşamlarındaki hassas noktaların oluşumu ve anlaşılması üzerindeki etkisini araştırmaktır.