Doç. Dr. Gülşah Batdal Karaduman

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Lisans derecelerini İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında almıştır. Yüksek lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği bölümünde ve doktora öğrenimini yine aynı üniversitenin Üstün Zekâlılar Bölümünde matematik öğretim programları, program farklılaştırma, yaratıcılık ve görsel uzamsal yetenek konularındaki tezleri ile tamamlamıştır. Matematik öğretimi, yaratıcılık, özel eğitim, üstün zekâlılar ve yetenekliler, üst düzey düşünme becerileri konularında birçok uluslararası ve ulusal konferanslarda bildiri sunmuş, ulusal ve uluslararası yayınlar için kitap, bölüm, makale yazmış ve projelerde görev almıştır. Şu an Amerika Birleşik Devletleri Wyoming Üniversitesi Matematik Eğitimi Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde doçent olarak görev yapmaktadır.