Prof. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER

Genel Dahiliye Bilim Dalı’nda ve Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Bağışıklama Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Halen, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı’nda ve Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Bağışıklama Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanı erişkin aşılaması, influenza, hasta güvenliği ve kalite iyileştirme süreçleri ve kronik hastalık yönetimidir. TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulu Üyesidir. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’ni temsilen Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Sistemi (TUKMOS) İç Hastalıkları Komisyonu ve Ulusal Erişkin Bağışıklama Rehber Çalışma Grubu’nda çalışmalara katılmaktadır. Global İnfluenza Hastane Sürveyans Projesinin ülke koordinatörlüğünü yürütmektedir. Middle East, Eurasia and Africa Influenza Stakeholders Network (ME’NA-ISN) Birliği’nin kurucu Sekreteri’dir. Aynı zamanda Avrupa İç Hastalıkları Federasyonu Erişkin Aşı Çalışma Grubu ve Politik Meseleler ve Bakım Kalitesi Çalışma Grubu üyesidir.