Prof. Dr. Meryem Uzamış Tekçiçek

Hacettepe Üniversitesi Dİş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi


Prof. Dr. Meryem Uzamış Tekçiçek 1967 yılında Konya/ Kadınhanı’nda doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olmuş ve aynı üniversitede Pedodonti Doktora Programına başlamıştır. “Juvenil diabetli çocukların ağız ve diş sağlığı ile tükürük kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi” başlıklı doktora tezini 1996 yılında tamamlamıştır. 1998 yılında yardımcı doçent, 2002’de doçent, 2008 yılında profesörlük ünvanını almıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Dİş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ulusal ve uluslar arası yayınları, Türkçe kitap kısımları mevcuttur. Diş çürüğü, dental anomaliler, sistemik hastalıklar ve ağız sağlığı, toplum ağız diş sağlığı ve koruyucu programlarla konularıyla ilgilenmektedir.