Prof. Dr. Meryem Uzamış Tekçiçek

Hacettepe Üniversitesi Dİş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Çocuk ve Ergenlerde Diş Sağlığı ve Beslenme

Ağız, tükettiğimiz tüm besinlerin normalde vücuda giriş noktasıdır. İnsan yaşamının her döneminde, ağız sağlığı, ağız hastalıkları ile beslenme arasındaki iki yönlü bağlantı önemli ve karmaşık olarak görülmektedir. Tedavi edilmeyen çürükler, periodontal hastalık, kötü ağız hijyeni ve sağlığı, diş ağrısı, restorasyonlar, diş çekimi, protez kullanımı, dental erozyon, ağız kanserleri, kraniyofasiyal ve gelişim bozuklarının da dahil olduğu birçok ağız sağlığı sorunlarının etiyolojisinde beslenme problemleri rol oynamaktadır. Beslenme eksiklikleri diş oluşumunda ve gelişimde bozukluklara, gecikmiş diş sürmesine, gelişimsel mine defektlerine ve tükürük bezi fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. Diş çürüğü dünyada çocukluk döneminde en sık karşılaşılan önlenebilir kronik hastalıklardan biridir. Etiyolojisinde; hassas diş yüzeyleri, Streptococcus mutans veya Lactobacillus gibi karojenik bakteriler ve fermente edilebilir karbonhidrat kaynakları bulunmaktadır. Diş çürüklerinin süreci, yaygınlığı ve sonuçları hakkında kapsamlı bilgi birikimi mevcuttur. Ancak beslenme ve diyetetik uzmanları, diş hekimleri ve diğer sağlık eğitmenleri için, diş çürükleri ile beslenme arasındaki risklerin belirlenmesi, beslenme alışkanlıklarını hızlı ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi ve düzeltilmesi konusunda bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Diş hastalıklarının insanın yaşam kalitesini ve benlik saygısını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Diş hastalıklarının tedavisi pahalı ve zordur. Bu nedenle, yaşam süresi boyunca, uygun beslenme güvenliğini sağlamanın yanı sıra, diş hekimlerinin ve beslenme uzmanlarının ağız sağlığı ve beslenme eğitiminin önemi konusunda eğitme ve eğitilme çabalarını artırması gerekmektedir.