Prof. Dr. Karen Wistoft

Profesör, Aarhus Üniversitesi

Sağlık için Gıda – Tadı Öğretmek

Sağlığın Teşviki ve Sağlık Eğitimi Bağlamında Tadın Yedi Boyutu

COVID-19 pandemisinden sonra okula geri dönmek, birçok öğrenci ve aileleri için yeni bir deneyim olacaktır. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, çocukların eğitimsel ve duygusal ihtiyaçlarını ve pandeminin yarattığı gerçekleri ve tehlikeleri nasıl dengeleyeceklerini belirlemeye çalışmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, bugün karşılaştığımız eğitimsel ve sosyal sorunlara en iyi çözümü bulmak için tamamen uzaktan öğrenmeden, karma öğrenmeye kadar çeşitli yaklaşımlar ve yöntemler dünya çapında denenmektedir. Pandemiden önce, lise düzeyinde çeşitli uzaktan eğitim modelleri kullanılmıştır, ancak uzaktan eğitim ilkokul ve ortaokul seviyelerinde sadece destekleyici ve takviye eğitimin bir parçası olarak kullanılmıştır. 2021'e girerken, öğrencilerin, özellikle de daha küçük yaştakilerin, yeni öğrenilen dijital okuryazarlık becerilerini uygularken, bir çeşit karma öğrenme modeli kullanarak okula geri dönmeleri gerektiği açıktır. O zaman soru, erken yaşta bu kadar çok dijital platform kullanmanın neden olduğu yorgunluğun üstesinden nasıl gelineceği, tamamen çevrimiçi ortamlardan, diğer uzaktan öğrenme ve yüz yüze öğrenme biçimlerine nasıl güvenli bir şekilde geçiş yapılacağıdır. Bu sunum, dünya genelinden örneklerle birlikte, evrilen salgın sürecinde kullanılabilecek bir dizi yaklaşım ve yöntem sunmaktadır.