Julie Thomas

Nebraska-Lincoln Üniversitesi Onursal Profesörü

Ebeveynlerin Eğitime Katılımı: COVID Pandemisinden Önce, Pandemi Sırasında ve Pandemiden Sonra

Ebeveyn katılımının öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimini ve okul başarısını etkilediğine inanılmaktadır. Bu oturumda, (a) okullarda ebeveyn katılımının akademik avantajlarını ve sosyo-politik zorluklarını gözden geçireceğiz ve (b) COVID-19 pandemisinin okullar kapalıyken (ve aileler evde korunurken) ebeveyn katılımı ile ilgili hangi yeni fırsatlara ve zorluklara yol açtığını ele alacağız. Bu oturumun temel amacı, ilgiyi artırmak ve öğrencilerin öğrenimini geliştirmek için geniş bir topluluk çabası yaratmaktır.