Julie Thomas

Nebraska-Lincoln Üniversitesi Onursal Profesörü

Nebraska-Lincoln Üniversitesi Onursal Profesörü olan Julie Thomas, temel fen bilgisi öğretmeni eğitimi üzerine çalışan bir akademisyendir ve öğretim mükemmeliyeti ve önemli çalışmaları ile tanınır. Sn. Thomas’ın araştırmaları, (a) fen öğretmenlerinin algı becerilerinin zihinsel modellerini aydınlatmak üzere Bir Fen Öğretmeni Çiz Tesitinin (DASTT-C) geliştirilmesi ve (b) teknoloji/çevrimiçi öğrenme ve öğretim uygulamalarının (TechLinks) çalışılması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sn. Thomas’ın halihazırda yürüttüğü araştırmalar, ebeveyn katılımının öğrenci başarısındaki rolü üzerine yoğunlaşmakta ve ebeveynlerin ve öğretmenlerin, çocukların okul başarısını artırmak için işbirliği yapmasına yardımcı olacak yollar aramaktadır. Son zamanlarda gösterdiği çabalar, COVID-19 pandemisi sürecinde ebeveynlere rehberlik eden bir dizi medya mesajı yayınlamasını sağlamıştır (Tip of the Day).