Prof. Dr. Hünkar Korkmaz

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Eğitim Programları Bağlamında Okul Tabanlı Beslenme Eğitiminin Tarihçesi ve Bugüne Yansımaları

Beslenme yaşamın erken dönemlerinden itibaren bireyin büyüme ve gelişmesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını edinen, fiziksel olarak aktif olmaya teşvik edilen çocuklar ve gençler yetişkinlikte kronik hastalıkların etkisini azaltma potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda beslenme eğitimi, yaşam boyu sağlıklı beslenme ve aktif yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi için kilit bir role sahiptir ve yaşamın erken dönemlerinde başlamalıdır. Beslenme alışkanlıkları doğası gereği karmaşıktır ve aile, okul, akran, çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik ve coğrafi faktörler gibi bir çok faktörden etkilenmektedir. Okul tabanlı beslenme eğitimi, öğrencilerin beslenme davranışlarını etkileme kapasitesine sahiptir. Bu sunum içeriğinde, eğitim programları bağlamında okul tabanlı beslenme eğitiminin dünden bugüne gelişimini engelleyen veya katkıda bulunan faktörleri belirlemek amacıyla ülkemizde ve farklı ülkelerdeki eğitim programlarını ve bu konuda yayımlanmış makaleleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Sunum, 4-16 yaş çocukların okul tabanlı beslenme eğitimi için farklı ülkelerden uygulama örnekleri, eğitim programları, okul-aile-toplum işbirliği konularına odaklanmaktadır. Ulusal düzeyde okul tabanlı beslenme eğitimine yönelik bugün ve gelecek için öneriler sunmaktadır.