Prof. Dr. Günseli Orhon

Akdeniz Üniversitesi Profesörü

Pandemi ve Krizde İyi Olma: Beslenme ve Sağlık Eğitimi

Kriz dönemleri toplumlar üzerinde uzun süreli olumsuz pek çok etki taşısa da, pandemide genç kuşaklara beslenme ve sağlık eğitimi için teorik bilgi yerine gerçek yaşam becerilerini aktarmak için oldukça iyi bir zemin oluşturmaktadır. Özellikle dünyanın temel beslenme sorunlarının irdelenmesi, yemek ve sağlık arasındaki ilişkilerin doğrudan tanımlanabilmesi ve insanın fiziksel gereksinimlerinin yanında onu tamamlayıcı olan sosyal ve devinimsel hedef boyutlarının da hayata geçirilebilmesi, iyi yapılandırılmış uzaktan öğretim programlarıyla mümkün olabilir. Pandemi dönemleri, medya aracılığıyla yetişkin ve çocukların hayatta kalabilme içgüdülerini, sağlıklı günlere oranla daha derinden etkilemektedir. Bu durumda eğitimcilere gereken, beslenme konusunu farklı açılardan ele alabilecekleri, zengin ve sarmal eğitim programlarıdır. Konuşmamın konusunu günümüz toplumlarında yiyeceğin anlamı, gelecek kuşakların mutlaka bilmesi gereken obezite, diyabet, anemi, glüten intoleransı, katkı maddeleri gibi beslenmeye bağlı önemli sağlık sorunları; hayatta kalmak için spor ve egzersizin önemi; sağlıklı pişirme teknikleri; beslenmede estetik ve yiyecek israfı gibi temel kavramlar ve bu kavramların uzaktan öğretimde nasıl işleneceği konusundaki görüşlerim oluşturacaktır.