Dr. Öğr. Üyesi Ece Varlık Özsoy

Akdeniz Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji Bölümü/ Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

Pandemi ve Kriz Döneminde Çocuğun iyi Olma Halinin Korunmasına Yönelik Psiko-Sosyal Destek – Beslenme ve Sağlık Eğitimi Açısından Öneriler

Sağlık, hepimizin bildiği üzere bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Sağlığı, yani iyilik halini korumanın en önemli yapıtaşlarından birisi de kuşkusuz psikolojik sağlıklılıktır. Psikolojik sağlık ise fiziksel, bilişsel, psikososyal ve davranışsal boyutları içeren çok yönlü ve etkileşimli bir süreci barındırır. Bu amaçla bu konuşmada özellikle pandemi ve kriz döneminde çocuklarımızın psikolojik iyilik halini etkileyen faktörler, iyilik halini korumak ve artırmak adına yapılması gerekenler tartışılacaktır. “Psikolojik beslenme” olarak da adlandırabileceğimiz bu süreçle ilgili, çocuklar için en önemli aktörler olan ebeveynler/ bakım verenler ve öğretmenlere yönelik önerilere de yer verilecektir.